Chua man ma voi ten mien tieng Viet Chưa mặn mà với tên miền tiếng Việt

Theo VNNIC, từ tháng 11, doanh nghiệp VN có quyền đăng ký sử dụng các tên miền bằng tiếng Việt miễn phí khi đăng ký các tên miền .vn. Tuy..

Chua man ma voi ten mien tieng Viet Chưa mặn mà với tên miền tiếng Việt

Theo VNNIC, từ tháng 11, doanh nghiệp VN có quyền đăng ký sử dụng các tên miền bằng tiếng Việt miễn phí khi đăng ký các tên miền .vn. Tuy..

Mot so ten mien vn bi lai sang trang web khong lanh manh Một số tên miền ".vn" bị lái sang trang web không lành mạnh

Tên miền .vn ngày càng phát triển và tăng nhanh về số lượng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chủ thể sử dụng tên miền vẫn chưa quan tâm..

VNNIC tiep tuc uu tien cap phat ten mien cap 2 vn VNNIC tiếp tục ưu tiên cấp phát tên miền cấp 2 .vn

Theo VNNIC, đơn vị này đã kết thúc xét duyệt và đã cấp phát các tên miền cấp 2 .vn thuộc giai đoạn ưu tiên thứ nhất dành cho tên nhãn hiệu..

Ten mien tieng Viet chua duoc man ma Tên miền tiếng Việt chưa được mặn mà

Theo VNNIC, từ tháng 11, doanh nghiệp VN có quyền đăng ký sử dụng các tên miền bằng tiếng Việt miễn phí khi đăng ký các tên miền .vn. Tuy..

Diem bao CNTT ngay 12 3 2004 Điểm báo CNTT ngày 12/3/2004

I-Today - Đến nay, đã có 800 tên miền được đăng ký trong thời gian Trung tâm Internet VN (VNNIC) thử nghiệm miễn phí tên miền tiếng Việt...