Cong nghiep chip lap ky luc moi ve doanh thu Công nghiệp chip lập kỷ lục mới về doanh thu

Theo con số được Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) công bố cuối tuần trước thì doanh thu kinh doanh chip toàn cầu năm 2006 đạt..