» Tìm kiếm:

Theo Phòng Đăng

TP HCM co the thu hoi 13000 giay phep kinh doanh TP HCM có thể thu hồi 13.000 giấy phép kinh doanh

Theo Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM, trong số 18.000 doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 trở về trước, mới chỉ..