» Tìm kiếm:

Theo Nemertes Research

Hai nam nua Internet se tro lai ky dialup Hai năm nữa, Internet sẽ trở lại “kỷ dial-up”

Nếu ngay từ bây giờ các nhà cung cấp dịch vụ không đầu tư nâng cấp mạng băng thông rộng thì chỉ trong khoảng hai năm nữa mạng Internet sẽ..