Nhung diem dang luu y trong bao cao moi nhat cua HSBC Những điểm đáng lưu ý trong báo cáo mới nhất của HSBC

Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) vừa đưa ra báo cáo mới nhất về chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán tại khu vực..