Tong thong GBush se tham TT Giao dich Chung khoan TPHCM Tổng thống G.Bush sẽ thăm TT Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Vào ngày thứ hai, 20/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón một số quan chức cao cấp tham dự Tuần Lễ APEC..