» Tìm kiếm:

Theo Ban Kinh

Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007 Các địa phương công bố giá đất năm 2007

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là mọi giao dịch, chuyển nhượng liên quan đến lĩnh vực nhà đất... phải áp dụng theo bảng giá đất của năm 2007...

Cac khu cong nghiep khu che xuat thieu lao dong Các khu công nghiệp, khu chế xuất thiếu lao động

Ngày 3/11 tại Đồng Nai, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ban Kinh tế T.Ư đã tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất..