» Tìm kiếm:

The Straight Times

Gioi tre Viet Nam voi con ghien mua sam Giới trẻ Việt Nam với cơn ghiền mua sắm

Với tiêu đề “Giới trẻ Việt Nam với cơn ghiền mua sắm”, The Straight Times (Singapore) ngày 26.3 đã ghi nhận một hiện tượng đang nổi lên..