» Tìm kiếm:

The New PaperIndonesia

Cac chuyen gia cho rang can tang san luong gao trong nuoc de khong lam ton hai den nong dan Anh The New PaperIndonesia sap bo lenh cam nhap gao Các chuyên gia cho rằng cần tăng sản lượng gạo trong nước để không làm tổn hại đến nông dân Ảnh: The New PaperIndonesia sắp bỏ lệnh cấm nhập gạo

Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo vốn được áp dụng từ năm 2004 trước tình hình giá gạo đang tăng vùn vụt ở..