» Tìm kiếm:

The Face Sun

Con duoc sinh ra tu dau Con được sinh ra từ đâu?

Có hôm, bác hàng xóm trêu là mẹ mày nhặt con từ bãi rác về... Con đã tin ngay và khi ấy, con đã nung nấu ý định bỏ nhà ra đi tìm mẹ thật!..