» Tìm kiếm:

The Blood Brothers

Luu Duc Hoa giong Bin Laden Lưu Đức Hoa giống Bin Laden

Đó là tạo hình nhân vật của chàng tài tử Hồng Kông Lưu Đức Hoa trong siêu phẩm “The Blood Brothers” (Chi Ma).