Thay Chi thi 03 bang Quyet dinh 03 Thay Chỉ thị 03 bằng Quyết định 03

Đúng vào ngày thị trường chứng khoán đóng cửa, 1/2, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã ký ban hành Quyết định 03 thay cho Chỉ thị 03 về việc cho..

Thay Chi thi 03 bang Quyet dinh 03 Thay Chỉ thị 03 bằng Quyết định 03

Ngày 1/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Quyết định 03 thay thế Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư chứng khoán. Đúng vào ngày..

Thay Chi thi 03 Mot buoc tien mot buoc lui Thay Chỉ thị 03: Một bước tiến, một bước lùi

Việc quy định hạn mức cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán dựa vào mức vốn điều lệ - thay vì tổng dư nợ tín dụng - là một bước tiến, song..

Thay Chi thi 03 bang Quyet dinh 03 Thay Chỉ thị 03 bằng Quyết định 03

Ngày 1/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Quyết định 03 thay thế Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư chứng khoán.