» Tìm kiếm:

Thao Nguyen Le

Manh da qua ich ky khi khong he nghi cho Nhung Mạnh đã quá ích kỷ khi không hề nghĩ cho Nhung

Tôi không hề thấy bạn đề cập đến đã làm gì cho Nhung sau khi Nhung mắc bệnh, mà chỉ nói về những khó khăn, hẫng hụt của bản thân khi thiếu..