» Tìm kiếm:

Thanh Cầm

Ca diec Thanh Cam Cá diếc Thanh Cầm

Vào mùa hè khí hậu các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế thường là nắng nóng, lại có gió Lào nên người dân ở đây đã tìm ra các..