» Tìm kiếm:

Than Núi Béo

Dau gia vang den nha dau tu trong nuoc tay trang Đấu giá “vàng đen”, nhà đầu tư trong nước tay trắng

Nhà đầu tư trong nước lần lượt trắng tay nhìn cổ phần “vàng đen” về hết tay nhà đầu tư nước ngoài. Vì đánh giá quá thấp hay vì không mấy..

Dau gia co phan vang den Vi sao NDT noi trang tay Đấu giá cổ phần "vàng đen": Vì sao NĐT nội trắng tay?

Nhà đầu tư trong nước lần lượt trắng tay nhìn cổ phần “vàng đen” về hết tay nhà đầu tư nước ngoài. Vì đánh giá quá thấp hay vì không..