» Tìm kiếm:

ThS Nguyễn Thị Kim Thanh

Nhom tre gia dinh Yeu cau thap hon co bao dam chat luong Nhóm trẻ gia đình: Yêu cầu thấp hơn, có bảo đảm chất lượng?

Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM vừa có văn bản điều chỉnh một số qui định liên quan đến hoạt động của nhóm trẻ gia đình. Theo đó, các..

TP HCM han che bao cao giay TP.HCM: hạn chế "báo cáo giấy"

ThS Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng Phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết sở sẽ thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhà..