» Tìm kiếm:

Thủ Tướng Ukraina

Thu Tuong Ukraina cam ket tan chinh phu se trong sang Thủ Tướng Ukraina cam kết tân chính phủ sẽ trong sáng

Tân Thủ Tướng Ukraina, ông Yuri Yekhanurov, đã mở phiên họp nội các đầu tiên và cam kết là chính phủ sẽ trong sáng.