» Tìm kiếm:

Thụy Trúc Đường Kinh Nghiệm Phương

Ba dau Ba đậu

Tên Khác: Ba thục (Bản Kinh), Cương tử (Lôi Công Bào Chích Luận), Ba đậu sương, Ba sương (Đông Dược Học Thiết Yếu), Ba đậu sương tử, Ba..