» Tìm kiếm:

Thời Trung Quốc

Vi sao ga mai bien thanh ga trong Vì sao gà mái biến thành gà trống?

Thời Trung Quốc cổ đại có truyện “Đỗ kê tư thần” kể rằng, một buổi sáng có con gà mái đột nhiên gáy ò ó o khiến mọi người đều kinh..