» Tìm kiếm:

Thạch Sanh

Hoc het lop 6 lop 8 van khong biet doc Học hết lớp 6, lớp 8 vẫn không biết đọc!

HS đã học hết lớp 6 và lớp 8, nhưng khi đánh vần 4 chữ "Sơn Tinh - Thủy Tinh" phải "rặn" hết 10 phút vẫn chưa xong. Đánh vần chữ "Thánh..

Hoc het lop 6 lop 8 van khong biet doc Học hết lớp 6, lớp 8 vẫn không biết đọc!

HS đã học hết lớp 6 và lớp 8, vậy mà đánh vần chữ Thánh Gióng thành "nhà hòn", và làm phép tính 6: 2=4 và 8x2=6! Đó là chuyện về 2 em HS mà..

Danh thuc Chau Nham Đánh thức Châu Nham

TTCN - Núi Đá Dựng còn có tên là Châu Nham (tên cổ là Bạch Tháp) thuộc hệ thống núi đá vôi vùng Hà Tiên, nằm trong địa phận xã Mỹ Đức, cách..