» Tìm kiếm:

Thạch Hóa

Xo xac doi bo song Gianh Xơ xác đôi bờ sông Gianh

Nước đã rút sau trận lũ chưa từng có trong lịch sử Quảng Bình. Các xã thuộc huyện Tuyên Hóa như Cảnh Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Đức..