» Tìm kiếm:

Thượng Hồng

Bi mat cua tia set Bí mật của tia sét

Trong cả vùng Thượng Hồng, chỉ có một người không tin rằng trời lại trừng phạt mẹ của Quốc Lặc. Đấy là thầy đồ Trần Hy Nguyên ở làng Thanh..