» Tìm kiếm:

Thăm Infosys

Tham Infosys cong ty phan mem lon nhat An Do Thăm Infosys - công ty phần mềm lớn nhất Ấn Độ

Đến Ấn Độ vào thời điểm chuyển tiếp thế kỷ và tới thăm Công ty Infosys, chúng tôi thấy công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những niềm..