» Tìm kiếm:

Tháp Bánh Ít

Cong trinh cum di tich Thap Banh It phai dung thi cong Công trình cụm di tích Tháp Bánh Ít phải dừng thi công

TP - UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định buộc dừng thi công công trình cụm di tích Tháp Bánh Ít. Đây là một trong những di tích tháp Chăm..

Thap Banh It Quan the kien truc doc dao cua Binh Binh Tháp Bánh Ít - Quần thể kiến trúc độc đáo của Bình Bịnh

Tháp Bánh Ít được xây dựng vào cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, trên đỉnh một quả đồi nằm giữa 2 nhánh..