» Tìm kiếm:

Thái Lan Songpol Somsri

Sau rieng nhe mui nhu chuoi Sầu riêng nhẹ mùi như... chuối

Chuyên gia về sầu riêng hàng đầu Thái Lan Songpol Somsri đã phát triển được giống sầu riêng - loại trái cây nặng mùi nhất thế giới - với..