» Tìm kiếm:

Tapioca Việt

Loi hua cung o nhiem Lời hứa cũng ô nhiễm

Cả trường học gần 1.900 học sinh, giáo viên với mấy chục nghìn dân đang phải sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, bị mùi hôi thối "tấn..