Nhat giu nguyen lai suat Nhật giữ nguyên lãi suất

Ngày 19/12, kết thúc phiên họp 2 ngày bàn về chính sách tiền tệ thường kì, Ngân hàng TW Nhật (BOJ) thông báo quyết định duy trì lãi suất cơ..

Dong yen xuong gia ki luc Đồng yen xuống giá kỉ lục

Chính phủ Nhật Bản thông báo giá hàng tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến khiến cho những cơ sở dự đoán Ngân hàng TW Nhật sắp tăng lãi suất trở..