» Tìm kiếm:

TT Nguyễn Minh Hồng

Xay dung bat dong san Thi truong lon cua nganh CNTT Xây dựng - bất động sản: Thị trường lớn của ngành CNTT

Thứ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Minh Hồng: Xây dựng, bất động sản là thị trường lớn trong ứng dụng CNTT - TT.Những phương thức ứng dụng..

Tang chat luong nhan luc CNTT kich thich canh tranh DN Tăng chất lượng nhân lực CNTT, kích thích cạnh tranh DN!

- Nhân dịp đầu năm mới Mậu Tý, nhận xét về chất lượng nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho..