» Tìm kiếm:

TTViệt Nam

Hoi thao Hop tac Phat trien CNTTTTlan XI se to chuc tai Ninh Thuan Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TTlần XI sẽ tổ chức tại Ninh Thuận

Chiều nay, Ban tổ chức Hội thảo Hợp tác-Phát triển CNTT-TTViệt Nam lần thứ XI đã công bố các nội dung của hội thảo này. Hội thảo nhằm xây..