» Tìm kiếm:

TTVN Lâm Quang Thành

Le thuong co Sea Games 24 Lễ thượng cờ Sea Games 24

Chiều tối qua, tại làng SEA Games đã diễn ra Lễ thượng cờ của các đoàn thể thao. Quốc kỳ VN đã tung bay phất phới vào lúc 18 giờ 10 trước..