Ga chet hang loat Dien bien va doi pho Gà chết hàng loạt: Diễn biến và đối phó

Bộ NN-PTNT thành lập ban chỉ đạo chống dịch - Phản ứng của các ngành chức năng trước nạn dịch gà là quá chậm - Đề nghị công bố dịch bệnh -..

Nguy co tai phat dich cum ga Nguy cơ tái phát dịch cúm gà

TT-TP.HCM - “Khả năng tái dịch rất lớn” - ông Đồng Mạnh Hòa - giám đốc Trung tâm Thú y vùng (TTTYV) TP.HCM đã cảnh báo như trên tại..