Vu viec o Phu Xuyen cung giong nhu vu PMU 18 Vụ việc ở Phú Xuyên cũng giống như vụ… PMU 18

“Việc vỡ ra ở trường Phú Xuyên A cũng giống như việc vỡ ra ở PMU18. May mắn là có một thầy giáo dũng cảm và tôi mừng là sự dũng cảm đó..