» Tìm kiếm:

TS Nguyễn Văn Giáp

Vu Robot leo cau thang Truy tiep trach nhiem Vụ "Robot leo cầu thang": Truy tiếp trách nhiệm!

Theo PGS TS Phan Minh Tân, phó giám đốc Sở KHCN TP.HCM, trách nhiệm trong vụ bê bối "Mô hình robot leo cầu thang" thuộc về Hội đồng xét..

Sao chep robot "Sao chép" robot

Mới đây, một đề tài nghiên cứu mang tên “Robot leo cầu thang” do TS Nguyễn Văn Giáp và kỹ sư Đoàn Thế Thảo, thuộc bộ môn cơ điện tử..