» Tìm kiếm:

TS Nguyễn Thị Ngọc Lan

3 nganh moi cua DH Khoa hoc Tu nhien 3 ngành mới của ĐH Khoa học Tự nhiên

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) đang xin phép Bộ GD-ĐT mở là Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm.