» Tìm kiếm:

TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

San xuat thanh cong vacxin dai loai moi Sản xuất thành công văcxin dại loại mới

“VN đã sản xuất thành công văcxin dại từ tế bào chuột đất vàng” - TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đã..