» Tìm kiếm:

TS Nguyễn Đạt Anh

TS Nguyen Dat Anh Se tiep tuc lap nen nhung ky cong moi trong nganh Y TS Nguyễn Đạt Anh: “Sẽ tiếp tục lập nên những kỳ công mới trong ngành Y”

Kiệm lời về mình, không thích nói tới những thành tích bởi anh tâm niệm “Lời khen của người nhà bệnh nhân là những bằng khen tốt nhất..