» Tìm kiếm:

TS Lượng

Bong tre em Nhung tai nan thuong tam Bỏng trẻ em - Những tai nạn thương tâm

Số liệu thống kê của Viện Bỏng quốc gia cho thấy 60% ca bỏng được đưa đến viện là trẻ em (đa số là từ 1- 5 tuổi). Mỗi trẻ đều có những tình..