» Tìm kiếm:

TS Lê Tử Sơn

Dong dat Indonesia khong anh huong den vung bien VN Động đất Indonesia không ảnh hưởng đến vùng biển VN

TP - TS Lê Tử Sơn, Trưởng phòng Quan sát Động đất (Viện Vật lý Địa cầu) khẳng định, vùng biển Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng nguy cơ sóng..