» Tìm kiếm:

TS David Nabarro

TS David Nabarro VN thanh cong trong chong cum gia cam TS David Nabarro: VN thành công trong chống cúm gia cầm

Ngày 8-4, trưởng điều phối viên của Liên hiệp quốc (LHQ) về cúm gia cầm David Nabarro đã ca ngợi thành công gần đây của Việt Nam trong việc..