» Tìm kiếm:

TS Chu Đức Tính

Trao tang 31 buc anh quy ve Chu tich Ho Chi Minh Trao tặng 31 bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TP) Chiều 5/9, nhà báo lão thành Trung Quốc Triệu Hoàng Cương, đã trao tặng bảo tàng Hồ Chí Minh 31 bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh..