» Tìm kiếm:

TS Bùi Xuân Đính

Nguoi Viet khong tho cho Người Việt không thờ chó

Gần đây, nhiều cơ quan ngôn luận thông tin đại chúng lên tiếng phản đối việc xây dựng "đền Cẩu Nhi". Thật ra đây là vấn đề đã được bàn thảo..

Hoi ty Hồi tỵ

TP - Theo TS Bùi Xuân Đính, Viện Dân tộc học, Hồi tỵ có nhiều nghĩa trong đó có nghĩa liên quan đến bố trí quan lại trong bộ máy Nhà nước..