Lich su bi bien thanh da gach vun Lịch sử bị biến thành... đá - gạch vụn

Điều trước tiên đáng được ghi nhận là đề thi lịch sử năm nay khá tốt. Tuy nhiên, qua buổi chấm thử tập thể (chiều 15/7/2006) mới biết rằng,..