» Tìm kiếm:

TP Đà Nẵng Tôn Thất Thanh

Nguon nuoc bi o nhiem cao gap 250 lan muc cho phep Nguồn nước bị ô nhiễm cao gấp 250 lần mức cho phép

Ngày 26/6, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng Tôn Thất Thanh cho biết: Nguồn nước giếng sử dụng tại cơ sở dịch vụ cấp dưỡng..