Chuoi trung tam ban le so 1 cac san pham may tinh HP tai Viet Nam Chuỗi trung tâm bán lẻ số 1 các sản phẩm máy tính HP tại Việt Nam

Nhóm Máy tính Cá nhân, Cty Hewlett Packard Việt Nam vừa tổng kết báo cáo doanh số bán máy tính quý 2/2007 và trao Chứng nhận “TOP Doanh..