» Tìm kiếm:

TNS Max Baucus

Thuong vien My dieu tran ve PNTR cho Viet Nam Thoi diem thong qua la bay gio Thượng viện Mỹ điều trần về PNTR cho Việt Nam: Thời điểm thông qua là bây giờ !

* Phó đại diện Thương mại Mỹ Karan Bhatia: "Việt Nam gia nhập WTO sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho Mỹ"Những người có mặt trong phòng họp lớn..