» Tìm kiếm:

TNHH Duy Liêm

Phat hien kho hoa chat lau khong lo Phát hiện kho hóa chất lậu khổng lồ

Gần 30.000 kg hóa chất lậu vừa được Đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM phát hiện trong kho chứa hàng của Công ty TNHH Duy Liêm (số 128 và 145..