San xuat vai cham chay Sản xuất vải chậm cháy

Ông Nguyễn Hữu Phúc, giám đốc Công ty TNHH Como (TP.HCM), cho biết vừa đưa vào sản xuất mặt hàng vải chậm cháy trevira với sự liên kết sản..