» Tìm kiếm:

THPT Bankasia

Phong van du hoc truong THPT Bankasia Australia Phỏng vấn du học: trường THPT Bankasia, Australia

Những giá trị chính yếu của trường là thành quả, lòng trung thực, công lý, sự tôn trọng và trách nhiệm, giúp học sinh đạt được thành quả và..