» Tìm kiếm:

THCS Cát Tường

Sang ngoi tieu hoc chieu hoc lop 6 Sáng ngồi tiểu học, chiều học lớp 6

Hơn trăm HS đang học lớp 6 tại Bình Định nhưng không thể viết đúng chính tả, không đọc được những từ đa âm tiết, không thuộc bảng cửu..

Sang ngoi tieu hoc chieu hoc lop 6 Sáng ngồi tiểu học, chiều học lớp 6

Hơn trăm HS đang học lớp 6 tại Bình Định nhưng không thể viết đúng chính tả, không đọc được những từ đa âm tiết, không thuộc bảng cửu..

Binh Dinh Them mot truong sang lop 1 chieu lop 6 Bình Định: Thêm một trường "sáng lớp 1, chiều lớp 6"

Trường THCS Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 3 năm gần đây liên tục là trường tiên tiến của huyện. Nhưng bước vào năm học này,..

Binh Dinh Them mot truong sang lop 1 chieu lop 6 Bình Định: Thêm một trường "sáng lớp 1, chiều lớp 6"

Trường THCS Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 3 năm gần đây liên tục là trường tiên tiến của huyện. Nhưng bước vào năm học này,..

Binh Dinh Mot truong sang lop 1 chieu lop 6 Bình Định: Một trường "sáng lớp 1, chiều lớp 6"

Trường THCS Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ba năm gần đây liên tục là trường tiên tiến của huyện. Nhưng bước vào năm học này,..