Hom nay khai mac Dai hoi TDTT Sinh vien DNA 13 Hôm nay khai mạc Đại hội TDTT Sinh viên ĐNA 13

TP - 20 giờ tối nay, tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), ngọn lửa Đại hội TDTT Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13 sẽ rực cháy, khởi đầu cho tuần lễ..

Hoi nghi Hoi dong the thao Dai hoc DNA 2006 Hội nghị Hội đồng thể thao Đại học ĐNA 2006

TP - Sáng 2/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Hội đồng thể thao Đại học ĐNA 2006, thông qua việc chuẩn bị, nội dung và điều lệ thi đấu Đại..